1. Informacja o emitencie i warunkach oraz zasadach oferty

2. Sprawozdanie finansowe 3H SA / 3H LAB / 3H GROUP za rok 2020 i 2019

3. Uchwała Zarządu spółki 3H S.A. w sprawie przyjmowania zapisów na akcje

4. Ogłoszenie 3H S.A.

5. Komunikat i dane finansowe za 2021.

6. Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji i przydziale akcji 3H S.A