3H LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie projektów wzorniczych dla czterech suplementów diety zawierających fitokannabinoidy dedykowanych seniorom”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzeni działalności B+R+I; Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców


Celem projektu jest opracowanie czterech projektów wzorniczych suplementów diety dedykowanych osobom starszym. Opracowane produkty dzięki swoim właściwościom w postaci odpowiednich składników (fitokannabinoidy) oraz dostosowane do potrzeb organizmu osób starszych witaminy i substancje czynne) będą odpowiadały za pokrycie zidentyfikowanego zapotrzebowania tejże grupy odbiorców końcowych. Główne funkcjonalności, jakie spełniać będą opracowane suplementy to: wzmocnienie stawów, poprawa pamięci, zwiększenie apetytu i wparcie układu krwionośnego. Właściwości lecznicze fitokannabinoidów, które będą stanowiły podstawę każdego z suplementów w połączeniu z odpowiednio dobranymi składnikami wpłyną pozytywnie na poprawę funkcjonowania, wzmocnienie organizmu oraz wspomaganie łaknienia u seniorów. Co więcej, Wnioskodawca zwrócił również szczególną uwagę na kwestię dostosowania opakowań oraz preferowanej formy opracowanych suplementów pod wymagania osób starszych. Produkt w postaci miękkich żelek w opakowaniu o odpowiedniej kontrastowej kolorystyce, widoczna czcionka, opisy dni tygodnia czy zabezpieczenie zamknięcia – wszystko to ma za zadanie zdecydowanie ułatwić dawkowanie suplementów odbiorcom końcowym. Opracowanie nowych projektów wzorniczych pozwoli na dywersyfikację działalności firmy oraz znaczne wzmocnienie jej konkurencyjności na rynku. Przedmiotowy projekt – odpowiadający potrzebom osób starszych – pozwoli również na pozyskanie nowej grupy odbiorców oferowanych produktów. Tym samym wpisuje się on w oczekiwania odbiorców i zapotrzebowania branżowe. Realizacja projektu stanowi kolejny istotny krok w strategii rozwojowej firmy.


Wydatki ogółem: 450 180,50 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 366 000,00 PLN
Dofinansowanie: 311 100,00 PLN